Videos

Videos del Club Atletisme Figueres

Aqui hi veus alguns dels moments del club. No h son tots, pero es el que hi ha !...

 

El nom dels arxius identifica la data, prova i etc .

(AAMMDD_Prova i etc ...).